You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Вестибюлна плоча - Метростанция 11

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Метростанция №11 е част от новоизграждащия се трети диаметър на столичното метро. Изграждането ѝ е по „Милански“ метод. Общата дължина на станцията е 147m и е разделена на три отделни блока. Вестибюлната плоча попада в Блок №3 и е с обща дължина 52m и максимална широчина от 17,30m, дебелината ѝ е 45cm. В план плочата е със сложна геометрия – има понижен участък, висока напречна греда (с височина 170cm) и отвори за ескалатори и стълбища.

Изисквания

  • Поради местоположението, по изграждащото се трасе, имаше изискване за светъл габарит за трафик от обслужващи возила към тунелно пробивната машина. Минималните размерите на този габарит в подпорната конструкция бяха: широчина 350cm и височина 450cm;
  • Осигуряване на преминаване на действаща транспортна лента за инертни материали от тунелно пробивната машина през подпорното скеле;
  • Кофражно решение, което да позволи монтаж и демонтаж на ръка, без никаква възможност за употреба на механизация.

Клиент

"ЕВРОСТРОЙ 08" ЕООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

При зададените условия от клиента беше предпочетено да се приложи за подпорно скеле PERI UP Flex, което със своята модулност позволява стъпване на различни нива и пропускане на препятствия през обема си, като в същото време позволява да се монтира на ръка, поради ниското тегло на отделните му елементи. Също заради липсата на механизация се избра MULTIFLEX, изцяло дървена конструкция на кофража от решетъчни GT 24 кофражни греди и пълностенни VT 20 греди. Изключение от това се направи само в зоната на тежката напречна греда, за която се наложи употреба на метални SRU профили, окачени на покриваната плоча.

Допълнително бяха доставени стълби за достъп от системата PERI UP и система за безопасност PROKIT.

Обща кофражна площ 830 m2.

Приблизителен общ обем на подпорното скеле PERI UP Flex 6300 m3.