You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Метростанция 11-III (Пенчо Славейков)

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Станцията е разположена в западния ъгъл на кръстовището на бул. Пенчо Славейков и бул. Прага. Заложението ѝ е плитко, като перонната зала е на -2 ниво с висок плафон. Силуетът на строителното петно на станцията е правоъгълен, но подобно на станция 06-III (парк Заимов), коловозите и в тази станция преминават през нея в крива. За разлика от Заимовската станция обаче, кривата тук е изнесена основно в източната част на станцията, подобно на станция Стадион Васил Левски от първи метродиаметър.

Заради изнасянето на станционния участък навътре в терените на Медицинска Академия, пешеходния подлез към ул. Св. Иван Рилски се разполага главно под южния тротоар на ул. Георги Софийски. Дължината на перона е около 100 метра, а широчината варира между 4 и 6 метра.

Изисквания

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Леки елементи на подпорното скеле и кофража, с цел бързо и лесно декофриране
  • Комплект кофраж и подпорно скеле отговарящ на сроковете и темпото на изграждане;
  • Етапно бетониране на отделните секции.

Клиент

ЕВРОСТРОЙ 08 ЕООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За кофража на стените беше приложен кофражи DOMINO и LIWA, чиито платна идеално отговориха на изискванията на клиента. Чрез улеснения начин на свързване между платната бяха спестени много време и ресурс.

За подпорната конструкция на плочата от кутиеобразното сечение на подлеза беше избрано подпорно скеле PERI UP Flex. За кофража беше използвана система от дървени VT и GT греди.


Използвани системи:

  • Вход 1 - Рамков кофраж TRIO, Кофраж за плочи MULTIFLEX
  • Вътрешни стени - Рамков кофраж LIWA