You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Пътен надлез гр. Стамболийски

Информация за проекта

Местоположение: Стамболийски, България

Проектът по изграждането на „ Пътен надлез на km 137+336.54 по път 1“ е част от модернизацията на железопътния участък Септември – Пловдив.

Съоръжението представлява осем отворен надлез с подпорни стени при подходите за двата устоя. Дължината на мостовия участък е 168m, а с подходите общата дължина на надлеза е 340m.

Връхната конструкция на моста се състои от предварително напрегнати греди и монолитна пътна плоча.

Стълбовете са фундирани върху пилоти. Всеки стълб има три кръгли колони с диаметър 100cm и максимална височина от 650cm, обединени с ригел с височина е 120cm и дължина 1200cm.

Устоите са плътни и имат височини съответно 410cm и 760cm.

Подпорните стени от северната страна са двустранни с променлива дебелина на стената и височина от 900cm до 180cm. От южната страна стените са с по-малки височини от 560cm до 180cm.

Изпълнител на надлеза е ЩРАБАГ ЕАД.

Изисквания

Изграждане на подпорни стени и долното строене на надлеза в условия на действаща, електрифицирана ЖП линия:

  • Изграждане на подпорните стени с двустранен кофраж и отливане наведнъж;
  • Кофражно решение за надпилотна греда при стълбовете;
  • Кофраж за кръгли колони;
  • Подпорно скеле и кофраж за ригел;
  • Повишени изисквания за безопасност.

Клиент

ЩРАБАГ ЕАД

PERI решение

Техническото решение за кофража и подпорната конструкция е изготвено от екипа на ПЕРИ България.

 

Кофражът за подпорните стени и устоите беше решен с рамков кофраж TRIO 330.

Фундаментите и ригелите на стълбовете бяха направени с рамков кофраж DOMINO.

Колоните бяха изпълнени с рамков кофраж за кръгли колони SRS.

За подпорното скеле на ригелите беше избрана система кули MULTIPROP с дървена връхна конструкция, изградена от GT 24 главни греди и VT 20 второстепенни.

Система за безопасност – PROKIT.