You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Обходен път на гр. Бургас - надлез при km 0+675,85

Информация за проекта

Местоположение: Бургас, България

Мостовото съоръжение представлява монолитна стоманобетонна конструкция на три отвора с обща дължина 54 метра, намиращото се на km 0 + 675,85 от предвидения обходен път на Бургас в посока Сарафово. Долното строене се състои от два плътни устоя в крайщата на моста и две плътни колони с променливо напречно сечение. Връхната конструкция се състои от монолитна стоманобетонна плоча с променлива геометрия в план и разрез.

Колоните са с височина 6,5 метра, като напречното им сечение е овално и променливо във височина - 0,8 x 2,5 метра в най-тънката си и 2 x 6 метра при лагерните площадки.

Монолитната плоча е с широчина 14,95 метра, като при устоите височината й е 1,17 метра в оста на нивелетата. Над опорите височината на плочата е 1,67 метра, а в средата на централния отвор 0,97 метра.

Изисквания

- Кофражно решение за изпълнението на колоните, което максимално точно да описва дадената от проектанта геометрия;
- Решение за изпълнение на монолитната плоча, което се състои от подпорна констркуция, която да позволява лесен и безопасен монтаж в затруднени условия;
- Кофражно решение за монолитната плоча, осигуряващо необходимата геометрия, състоящо се от кофражни маси.

Клиент

ПЛАНЕКС БУРГАС ООД

Информация за клиента

Основна дейност на ПЛАНЕКС БУРГАС ООД – комплексно строителство и инженеринг на сгради, впоследствие са развити производства на дограми и конструкции, бетон, изделия от бетон и строителна армировка. Развива се активно инвестиционна дейност и продажба на недвижими имоти. Създава се „Планекс Холдинг“ ООД, което контролира дейността на 11 дъщерни дружества, опериращи на територията на цялата страна.

PERI решение

За изпълнението на кофража за колоните е изготвен индивидуален проект, в който са използвани елементи от кофражната система VARIO, както и от инженерната система VARIOKIT. Проектирането е извъшрено в 3D за да се осигури максимална точност при описването на геометрията. Направено е решение и за такелажа на кофражните платна, чрез който да се осигури безопасен и ефикасен метод за монтаж/демонтаж.

Техническото решение е изготвено от екипa на ПЕРИ България. При проекта за стоманобетонната плоча са използвани подпорните системи PERU UP FLEX и MULTIPROP, които осигуряват необходимата носеща способност при усложнените условия на подпиране. За кофражната повърхност за основната част на плочата са използвани пълностенни и решетъчни трегери VT 20K и GT 24, докато за конзолните участъци са произведени индивидуални кофражни маси. Разположението на масите предвижда определена позиция за всяка маса, така че да се постигне оптимално разпределение на подпорните кули. За постигане на максимална точност при производството на кофражните маси е използвана CNC машина за направата на оребряването.

По време на изпълнението на обекта съдейства супервайзор от PERI.