You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Пътен надлез на с. Ковачево

Информация за проекта

Местоположение: Ковачево, България

Проектът по изграждането на „ Пътен надлез на km км 107+423.59 по път 1“,  свързващ с. Лозен със с. Ковачево, е част от модернизацията на железопътния участък Септември – Пловдив. Финансирането е по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура". 

Съоръжението представлява осем отворен надлез с подпорни стени при подходите за двата устоя. Надлезът е проектиран като триотворно съоръжение, в статическо отношение система "проста греда" с дължини осово 16.60+18.00+16.60 м, като се осигурява необходимия строителен габарит 1-СМ2 за електрифицирана ж.п. линия Габаритът на новопроектирания път е Г6, но в обсега на пътния надлез той се разширява и включва 7.85 м пътно платно и два тротоара по 1.95 м всеки, при 8 см регула.

Предвижда се поставянето на предпазни мрежи с височина 180 cм, прикрепени към парапета по цялата дължина на надлеза.  Връхната конструкция на моста се състои от предварително напрегнати греди и монолитна пътна плоча.

Изпълнител на надлеза е ЩРАБАГ ЕАД.

 

Изисквания

  • Изграждане на подпорни стени и долното строене на надлеза в условия на действаща, електрифицирана ЖП линия:
  • Изграждане на подпорните стени с двустранен кофраж и отливане наведнъж;
  • Кофражно решение за надпилотна греда при стълбовете;
  • Кофраж за кръгли колони;
  • Подпорно скеле и кофраж за ригел;
  • Повишени изисквания за безопасност.

Клиент

ЩРАБАГ ЕАД

PERI решение

Техническото решение за кофража и подпорната конструкция е изготвено от екипа на ПЕРИ България.

Кофражът за подпорните стени и устоите беше решен с рамков кофраж TRIO 330. Фундаментите и ригелите на стълбовете бяха направени с рамков кофраж DOMINO. Колоните бяха изпълнени с рамков кофраж за кръгли колони SRS. За подпорното скеле на ригелите беше избрана система кули MULTIPROP с дървена връхна конструкция, изградена от GT 24 главни греди и VT 20 второстепенни. За лесен достъп до всички работни зони беше използвано PERI UP Flex Модулно скеле със система за безопасност – PROKIT.