You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Съоръжение от АМ „Струма“ Лот 3.1

Информация за проекта

Местоположение: Благоевград, България

АМ Струма Лот 3.1 от Благоевград до Крупник включва строителство на автомагистрален път от км 359+000 до км 376+000. Разделен е условнo на два участъка - участък 1 от км 359+000 до км 366+000 /7 км/, и участък 2 от км 370+400 до км 376+000 /5,6 км/.

Предвидено е строителството на мостови съоръжения, надлези, селскостопански подлези, пътен подлез, пътен възел "Благоевград-юг" и голям пътен възел при град Симитли. Дължината на участъка е 12,6 км. Магистралното трасе ще бъде с габарит А29 с две платна.

Селскостопанският подлез на km 362+454 представлява кутиеобразна монолитна стоманобетонна конструкция с широчина на отвора 800cm и светла височина от 660cm. Дебелините на стените и плочата са 80cm. Надлъжно, съоръжението е разделено на 5 отделни секции, със скокове във височина между тях.

Изисквания

За стените:

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Едроплощни кофражни платна за монтаж и демонтаж с кран;

За плочата:

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Леки елементи на подпорното скеле и кофража, с цел бързо и лесно декофриране на ръка;
  • Комплект кофраж и подпорно скеле отговарящ на сроковете и темпото на изграждане;
  • Етапно бетониране на отделните секции.

Клиент

АГРОМАХ ЕООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За кофража на стените беше приложен рамков кофраж TRIO, чиито едроплощни платна идеално отговориха на изискванията на клиента. Чрез улеснения начин на свързване между платната с BFD скоби бяха спестени много време и ресурс.

За подпорната конструкция на плочата от кутиеобразното сечение на подлеза беше избрано подпорно скеле PERI UP Flex. За кофража беше използвана система от дървени VT и GT греди.

Площ на кофража за стените TRIO - 280 m2

Площ на кофража за плочата -  270 m2