You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Пътен подлез на km 370+570, АМ „Струма“

Информация за проекта

Местоположение: Железница, България

Пътният подлез се намира в близост до Симитли и е част от новостроящата се отсечка на АМ „Струма“.

Съоръжението се отличава с голяма косота на пресичнаето (30 градуса) и наклон надлъжно и напречно на оста му. Общата дължина на подлеза е 60m. Светлият му отвор му е 10,7m. Светлата му височина варира от 4,50 до 10,0m.

Изисквания

- Подходящо решение за кофраж на пътната плоча, предвид сложната ѝ геометрия и наклона на основата на подпорната конструкция;
- Бетониране на два етапа – ляво и дясно платно;
- Бързина при кофриране и декофриране;
- Леки елементи за работа на ръка, с минимално участие на механизация;
- Кратък срок за изпълнение.

Клиент

ГРОМА ХОЛД ЕООД

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипа на ПЕРИ България.

Именно косотата, наклона на пътната плоча и на основата, върху която ще се изгради, са предоставките да бъдат предпочетени отделни кули PERI UP Flex за изграждането на подпорната конструкция. Основата на стъпване на подпорното скеле бе асфалтов път в надъжен и напречен наклон и повдигнати тротоари. Трасирането на кулите беше извършено от клиента с безупречна точност, което улесни монтажа на цялата кофражна система. Хризонталният кофраж бе изпълнен от решетъчни GT 24 дървени греди и плътностенни VT греди съответно като главни и второстепенни. Лекотата на дървените греди прави декофрирането по-лесно, по-бързо и безопасно.