You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Тунел "Железница"

Информация за проекта

Местоположение: Област Благоевград, България

Тунел „Железница“ е тунел на km 366+720 от автомагистрала „Струма“, Лот 3.1. Той е най-дългият пътен тунел в България с дължина приблизително 2 km (1979/2003 m). Съоръжението се състои от две еднопосочни тръби с габарит АМ29 (ширина на всяка тръба 10,90 m и височина 7,35 m). Широчината на пътното платно в една тръба е 8,50 m. Тунелът е ситуиран в планинския масив южно от Благоевград и северно от село Железница, като във вътрешната част на съоръжението покритието на терена е около 120 m (дълбочина под терена). Проектът на тунела осигурява напречни връзки между двете тръби, общо 4 пешеходни галерии и 2 свързващи галерии за превозни средства през 300 m, както и аварийни ниши на всеки 150 m.

Изисквания

  1. Употреба на индивидуален тунелен кофраж, чрез който да се изпълни основната вторична облицовка на тунелните сечения;
  2. Кофражът се разполага върху специална кофражна количка, която позволява придвижването му по дължина на тунела за изпълнение на кампадите. Количката е оборудвана с хидравлична система, която позволява правилно позициониране на кофража в план и нивелета, така че да се изпълни най-точно проектната конструкция;
  3. Внедряване на система за измерване на температурата на положената бетонна смес в реално време, чрез което може да се определи моментната якост на бетона и да се осигури оптимално време за декофриране на кофража;
  4. Индивидуални решения за аварийни и дренажни ниши по продължение на тунела, които се изпълняват заедно със съответната кампада от основната конструкция;
  5. Решения за аварийните уширения, пешеходни и автомобилни връзки между двете тръби на тунела;
  6. Изпълнение на крайните кампади на тръбите по открит способ (порталите) чрез кофражната количка и индивидуално разработено решение за външния кофраж;
  7. Осигуряване на специалист на обекта по време на асемблирането, тестване и изпълнението на първата кампада от тунела, с цел гарантиране на правилната експлоатация и поддръжка на системата.

Клиент

Глобал Кънстръкшън АД

ГБС Инфраструктурно строителство

PERI решение

PERI България осигурява кофражните решения за изпълнението на двете тунелни тръби от северния портал на тунел „Железница“ (към Благоевград) до средата на съоръжението (общо 84 кампади по 12 метра). За целта е изготвено индивидуално кофражно решение от ISSU - Infrastructure Sales Support Unit (специализиран отдел в PERI, който се занимава с инфраструктурни проекти), а на обекта присъстваше специалист с богат международен опит в областта. Кофражната обшивка е произведена в България. Общата дължина на кофража е 12,1 метра, а теглото на обшивката е 40 тона.

За придвижване, позициониране и поемане на натоварването при бетониране, е използвана кофражна количка на PERI VARIOKIT Tunnel Carriage. Тя е снабдена с хидравлична система за придвижване по релсов път, както и за прецизно позициониране на кофража. Кофражът е оборудван с пневматична система от вибратори, които осигуряват правилно уплътняване на положения бетон.

За улесняване на полагането на бетонната смес, системата разполага с множество люкове по обшивката и дистрибутор за бетонпомпата, което позволява бетонирането да се извършва поетапно от двете страни на конструкцията за постигане на оптимално време на полагане и възможност за контрол по време на бетонирането. За последния етап от бетониране, кофражът разполага с 3 отвора в свода (щуцери) за директна връзка на маркуча на бетонпомпата.

През 48 m (4 кампади) се изграждат дренажни ниши за отичане и отвеждане на дрениралите от масива води през евентуални пукнатини и/или повреди в първичната (крепежна) облицовка извън тунела. За изпълнението им е произведена специална стоманена кофражна кутия, която се полага предварително, след което се затваря с основната кофражна облицовка на тунела и така дренажната ниша се изпълнява заедно с конструкцията.

Изпълнението на аварийните ниши е решено в три етапа. При първия се изпълняват стените на нишата към масива, като се използва стандартен кофраж TRIO за едностранно кофриране. Вторият етап се състои в отливане на свода на нишата чрез кофраж за кръгли елементи GRV, а за подпорна конструкция се използват кули MULTIPROP. Последният етап включва изпълнение на оставащия обем бетонна конструкция между свода на нишата и основната конструкция на тунела, за което е произведен индивидуален метален кофраж, който се интегрира към основната обшивка.

Предстои изпълнение на аварийните уширения и връзки, за което са направени разработки, включващи трегерен кофраж VARIO, стойки за едностранно кофриране SB и модулната инженерна система VARIOKIT.