You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Портална конструкция на шахта към рудник, гр. Брезник

Информация за проекта

Местоположение: Брезник, България

Изграждане на шахта към рудник гр. Брезник. Портална конструкция при сложен терен с наклон 14,5%. Рудникът е предназначен за добив на златно-сребърни руди от находище "Милин камък" край града.

Самата експлоатация на рудника ще продължи между 11 и 23 години. След приключване на добива две години ще се прави рекултивация, а мониторингът ще продължи 10 години.

Изисквания

  • Високо качество на бетоновата повърхност;
  • Високо ниво на безопасност;
  • Комплект кофраж отговарящ на сроковете и темпото на изграждане;
  • Пълна проектна документация. 

 

Клиент

Евро Алианс Кънстракшън АД

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За изграждането на елементите е избрано решение с Модулната система VARIOKIT и CB платформи. За поемане на вертикалните натоварвания се използват подпорни кули от системата MULTIPROP.