You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Златодобивна мина в Крумовград

Информация за проекта

Местоположение: Крумовград, България

Проект за изграждане на златодобивна мина и преработвателна фабрика в Крумовград. Компанията - инвеститор планира да добива и преработва по 775 хил. тона руда годишно в продължение на осем години. Средното съдържание на благородни метали в нея е 4.04 г/т злато и 2.22 г/т сребро. За целия период на проекта ще бъдат произведени 685.5 хил. унции злато и 309.9 хил. унции сребро.

Изисквания

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Висока степен на безопасна работа;
  • Удобни за работа елементи;
  • Оптимизация на разходите при изпълнението на грубия строеж.

Клиент

ЩРАБАГ ЕАД

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За изграждането на вертикалните елементи, изпълнителят използва системен кофраж DOMINO. Съчетано с армировъчно скеле PERI Up Flex, решението постига търсените резултати.