You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Арена Изгрев

Информация за проекта

Местоположение: Бургас, България

Арена Изгрев е жилищна сграда с впечатляваща и модерна архитектура, която се изгражда в жилищен квартал Изгрев, град Бургас. Състои се от шест секции: А, Б, В, Г, Д и Е – всяка, от които има самостоятелен вход. Сградата има търговска част на партера, две нива за паркиране, едно от които е надземно и 11 жилищни етажа. 

Изисквания

Изискванията на възложителя към PERI бяха да се предложи функционално решение, което може да спести максимално много време и да бъде лесно за работа. За възложителя беше важно да покаже високо ниво на строителство и търсеше предложение за системен кофраж. 

Клиент

УНИСТРОЙ

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипa на ПЕРИ България. 

Имайки предвид големите обеми от работа, които трябваше да се извършат на обекта, екипът на PERI предложи системи, които спестяват време и лесно могат да бъдат планирани отделните етапи на изграждане на проекта.

Решението, което беше предложено за хоризонтален кофраж е панелната система SKYDECK за ранно декофриране. От една страна монтирането на тази система става бързо, лесно и интуитивно, без необходимoст от богат опит на работниците, които ще работят с нея. От друга страна, наличието на падащи глави ни позволява основния сет от панели и греди да бъдат декофрирани още на четвъртия ден след бетонирането и използването му за кофриране на следващ етап от плочата, което значително намалява количеството на материала на обекта. Всичко това ни позволява не само по-лесно, но и многократно по-бързо изпълнение на плочите.

За изпълнение на вертикалните елементи, бяха използвани основно системите LIWA за стени и LICO кофраж за колони с размери до 60х60cm. Кофражът за стени LIWA е изключително подходящ за жилищни сгради заради височината си от 300 cm и малкото си тегло, което позволява преместването му и монтирането му без кран. Стандартните приложения на кофража предлагат решения, както за по-опростените вертикални елементи, така и за тези с по-сложна форма. За многократно повтарящи се вертикали, кофражът може да бъде преместван и сглобен, като една окрупнена единица. 

Комбинацията от тези системи на обекта позволява по-акуратното планиране на срока за изпълнение на отделните етапи и ефективното използване на наличния материал през цялото време.