You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Комплекс "Атана"

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Градски комплекс "Атана" е проектиран модерно и функционално. Той включва три жилищни и една офис секции, с ресторант, търговски обекти, възможности за спорт и други активности и развлечения.

Градски комплекс "Атана" е със застроена площ 1372 кв.м. и общо 32187 кв.м. РЗП. Сградата е проектирана така, че гарантира възможности за избор от комбинации и квадратури, за да може всеки да съгради своето пространство според своите мечти и желания.

Изисквания

Системен хоризонтален и вертикален кофраж, безопасност и бързина, техническа поддръжка от страна на PERI България.

Клиент

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипа на PERI България. Разработката е направена на база 3 тела - тяло А, В и С. Решението за хоризонтален кофраж от системата ALPHADECK е предвидено така, че да обслужва бетонирането едновременно на две от телата и всички тела да бъдат преподпряни след декофриране с допълнителен статичен сет.

Решението в сутеренните нива е с височина на подпиране 3.5 м. В горните типови етажи височината на подпиране е 3.0 м. Челата на плочите са обезопасени със система PROKIT. За обезопасяване в зоните на тротоарите е изграден пешеходен проход от система скеле PERI UP Flex. За по-лесно координиране на движението на материалите са изпълнени товарни платформи в някои зони на конструкцията.