You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Жилищен комплекс КАРТАЛА

Информация за проекта

Местоположение: Велико Търново, България

Жилищният комплекс е разположен на терен от близо 5 дка в северната част над кв. Картала, гр. Велико Търново. Той включва близо 200 апартамента, множество търговски обекти и офиси.
Комплексът е с РЗП 14 000 кв.м. и се очаква да бъде завършен края на 2019 година. 

Изисквания

Фирмата изпълнител Краси Кънстръкшън ЕООД е стриктна към изискванията за безопасност при извършване на строително-монтажни дейности на работната площадка. Друго условие, поставено пред инженерите на ПЕРИ България към техническото решение, е кратък срок за изпълнение, съчетан с работа изцяло на ръка, без подемна техника на обекта.

Клиент

Краси Кънстръкшън ЕООД

PERI решение

Техническото решение е изготвено от инженерите на ПЕРИ България.

За да се покрият изискванията на клиента, кофражните работи на обекта бяха изпълнени със система PERI DUO. Тя се характеризира с изключително леки кофражни елементи, изработени от технически полимери. С нея се работи без чук, което я прави удобна за работа в гъсто населени райони или на места, където нивото на шума е контролирано. 50% повишена продуктивност за същото време в сравнение с други кофражни системи - лесна за транспорт и монтаж на труднодостъпни места извън градските зони. Това я прави безопасна за работа и ергономична във всяко отношение.

Беше използван кофражен комплект от 250 кв.м., с който се изпълниха всички вертикални елементи на едно ниво на 5 такта.

PERI използвани системи