You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Жилищен комплекс Рейна София

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Парцелът се намира в новия квартал „Промишлена зона Хладилника“ и граничи с бул. „Филип Кутев“ от северозапад. Комплексът се състои от четири сгради, свързани две по две с по-ниски тела, всяка от които е със собствен вход. Заеманата от тях площ е 2 660,37 кв.м. Парцелът е с издължена форма с посока югоизток-северозапад и комплексът е разположен спрямо неговото направление. Сградите са проектирани с монолитни, стоманобетонни, скелетно-безгредови конструкции с вертикални носещи елементи от стоманобетонни колони и шайби. 

Рейна София разполага с 177 апартамента и 4 входа, разпределени между 4-те сгради на комплекса. Входове А и Б са решени на 11 надземни етажа (от които един подпокривен), входове В и Г са решени на 9 надземни етажа (от които един подпокривен) и един общ подземен етаж. Предвидени са 182 паркоместа за автомобили и 50 за велосипеди, като 29 от паркоместата за коли са на терен, останалите са разпределени в индивидуални, двойни и четворни гаражи на подземен етаж или ниво партер.

Комплексът ще разполага също с детска градина с 60 места, вътрешен закрит и външен открит детски кът, кафене на ниво партер, както и свободна дворна площ заета от маневрени зони, алеи, открити места за паркиране и богато озеленяване с площ от 2150 кв.м. Предвидено е обектът да се въведе в експлоатация 2021 година.

Изисквания

Изискванията на изпълнителя към PERI са изключително високи за постигане на търсения краен резултат. Пайп Систем е строител, който държи на безопасността и предпочита комплексен доставчик за кофраж, скеле, компоненти и инженеринг в лицето на PERI.

- Подходящо решение при монолитна безгредова конструкция - леки и удобни за работа елементи;
- Бързина при кофриране и декофриране;
- Малък обем и брой на елементите за по-лесно менажиране на обекта;
- Кратък срок за изпълнение;
- Оптимизация на работната ръка и на разходите за изпълнение на грубия строеж.

Клиент

Пайп Систем

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипа на ПЕРИ България. При изграждането на комплекса се използват доказани системи на PERI за жилищно строителство, с които изпълнителят има натрупан опит.

Изграждането на сутеренните стени се изпълни с рамков кофраж за вертикални елементи TRIO. Универсалната кофражна система е подходяща за интензивна работа с високо натоварване, когато основната цел е оптимизиране на времето и намаляване на разходите. Останалите вертикални елементи на жилищния комплекс се изпълняват с кофражната система за колони LICO и рамков кофраж за стени DOMINO. И двете системи са леки и позволяват работа с минимален брой елементи.

Хоризонталните елементи на сгради А и Б се изпълняват с лекия и доказал се панелен кофраж за ранно декофриране SKYDECK, удовлетворяващ изискването на изпълнителя за кратки срокове на изпълнение. Системата позволява бързи темпове на изграждане на плочите, благодарение на падащите глави и по-голямата обръщаемост на платната.