You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Жилищен комплекс 80 Тинтява

Информация за проекта

Местоположение: София, България

80’Тинтява е стилен жилищен комплекс в гр. София, хармонично вписан в контекста на средата, в която е ситуиран. 

Състои се от две сгради от седемнадесет етажа и две по-ниски архитектурни тела, в които са разположени офисните и търговски помещения. Комплексът се слива сред пейзажа на града и в същото време демонстрира индивидуализъм.

Различният брой на етажите във всяка една от петте секции ги откроява една от друга, създавайки усещане за цялостност на проекта. 80`Тинтява отговаря на всяко търсене с бутиковите си апартаменти с една, две или три спални, проектирани, за да осигурят максимален комфорт на обитателите си.

Изисквания

Изискванията на изпълнителя към PERI са изключително високи, поради търсения краен резултат: авангардна и съвременна визия, висота на архитектурата и класа на материалите. За да се задоволят тези условия от PERI се очаква: 
- иновативна кофражна система за плочи, която да оптимизира човешки ресурс, време, средства и да повиши качеството на елементите;
- бързина при кофриране и декофриране;
- кратък срок за изпълнение;
- комплексна доставка за кофраж, скеле, компоненти и инженеринг.

Клиент

"ЕЛЕКТРИСИТИ" ЕООД

PERI решение

Техническото бюро на PERI бе поставено пред интересно предизвикателство.
Жилищният комплекс има безгредова конструкция и е обособен в 4 зони. Инженерният отдел на PERI трябваше да предложи решение за кофраж и скеле, което да обезпечи и четирите зони и да позволи успоредно изграждане и оптимизиране на времето за изпълнение.
Наетият кофраж е ориентировъчно около 250 кв.м. за вертикални елементи и около 1000 кв.м. за плочи.
Обектът е в градска среда и няма възможност за обратен насип, поради изградените в близост до терена сгради и метро. Съответно при сутеренните стени се използват опорни стойки SB за едностранно кофриране. В зоните на асансьорните клетки в последващите етапи на изграждане на тези стени се използват SCS катерещи конзоли, които удовлетворят нужните специфики на технология. 
За колоните се използва кофраж LICO, който е изключително лек и удобен за работа. Стените се изпълняват с многофункционалния рамков кофраж TRIO 330 – най-разпространен при този тип строителство. PERI е доставчик на обекта на система за обезопасяване – PROKIT и на компоненти – елементи оставащи в монолитния стоманобетон.
Относно работата по сутеренните плочи изпълнителите на обекта бяха запознати с панелния кофраж SKYDECK от преди, което пролича в лекотата, бързината и резултатите, които постигат. Доверието, което имат в системата, е напълно оправдано, защото позволява ранно декофриране чрез падащите глави и по-голяма обръщаемост на платната.
При изграждането на комплекса се използват доказани системи на PERI за жилищно строителство, с които изпълнителят има натрупан опит, което оптимизира разходи и време.