You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Варна сити парк ЮГ

Информация за проекта

Местоположение: Варна, България

През 2017-та година започна строителството на най-новия проект на инвестиционната компания „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД“ в гр. Варна - Варна сити парк ЮГ. Общата РЗП на обекта е 91 000 m2, разпределена в четири еднакви сгради с общ подземен паркинг. Интересното при този проект е, че за пръв път в България собствен сондаж захранва жилищен комплекс с питейна и гореща минерална вода.

Изисквания

•            БЪРЗИНА ПРИ КОФРИРАНЕ И ДЕКОФРИРАНЕ;

•            МАЛЪК ОБЕМ НА КОФРАЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ – ЛЕСНО МЕНАЖИРАНЕ НА ОБЕКТА;

•            ИНОВАТИВНА КОФРАЖНА СИСТЕМА ЗА ПЛОЧИ, КОЯТО ДА НАМАЛИ БРОЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАБОТНИЦИ НА ОБЕКТА И ПОВИШИ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ;

•            ВЪПРЕКИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИСОЧИНИ И ДЕБЕЛИНИ НА ПЛОЧИТЕ В СУТЕРЕНА, ПАРТЕРИ И ТИПОВИ ЕТАЖИ – ИЗБОР НА ЕДНИ И СЪЩИ  КОФРАЖНИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОЧИ И СТЕНИ;

•            ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ –– ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИДИМ БЕТОН;

•            ЛЕСНО ИЗВАЖДАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА КОФРАЖА ОТ ПОДЗЕМНИ НА ПО-ГОРНИ НИВА.

Клиент

Строителна фирма 'ПЕРИНОВ И СИНОВЕ ЕООД"

PERI решение

Техническото решение е изготвено съвместно от инженерните екипи на ПЕРИ България и ПЕРИНОВ И СИНОВЕ ЕООД.

За изпълнението на стоманобетоновите стени и колони изпълнителят използва системен рамков кофраж LIWA 300. С два комплекта по 375 m2 беше постигната обръщаемост от над 100 цикъла за целия обект. Малко на брой части и отделни елементи, съчетани с малко собствено тегло на кофража и умело използване от опитния технически персонал на клиента, спомогнаха за постигане на търсения резултат. С една и съща система бяха изпълнени сутеренни стени с височина 4.50 – 6.0 m, колони и стоманобетонни стени с височина 6.0 m, стени с височина до 3.0 m, както и бордове с височина до 1.50 m.

За изпълнението на плочите като оптимална система беше подбрана SKYDECK – системата на PERI с падащи глави. Българският пазар вече открива предимствата й благодарение на обекти като този. ПЕРИНОВ И СИНОВЕ ЕООД се довериха на опита и компетенцията на техническото бюро на ПЕРИ България ЕООД и определено останаха доволни от крайния резултат. Постигната беше четирикратна обръщаемост на SKYDECK в рамките на месец. Системата SKYDECK позволява ранно декофриране - още на втория ден след бетониране, което спестява време, работна ръка и материали.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРУБ СТРОЕЖ ОТ ПЪРВА КОПКА ДО ПОСЛЕДНА ПЛОЧА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗИДАРИЯ): 333 ДНИ

ОБЩ ОБЕМ НА ИЗПЪЛНЕНИ КОФРАЖНИ РАБОТИ: 64 185 m2

ОБЩ ОБЕМ НА ПОЛОЖЕН БЕТОН: 12 068 m3 бетон

ОБЩО ТЕГЛО НА ПОЛОЖЕНА АРМИРОВКА: 3 604 406 kg

ОБЩ ОБЕМ ДОСТАВЕН КОФРАЖ НА ОБЕКТА:

- LIWA: 2 КОМПЛЕКТА Х 375 m2

- SKYDECK: 2 КОМПЛЕКТА ПО 500 m2