You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Жилищен комплекс “Vita Verde”, гр. София

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Комплекс „Vita Verde“ се състои от три сгради, всяка от които с по два входа и четири жилищни етажа и общо РЗП 10 500 кв.м.

Изисквания

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Висока степен на безопасна работа;
  • По-малко материал на обекта – облекчено менажиране;
  • Леки и удобни за работа елементи при изграждане на безгредови плочи;
  • Лесен достъп за монтиране на шперплата върху вече поставените платна;
  • Кофраж за колони и стоманобетонни стени;
  • Оптимизация на разходите при изпълнението на грубия строеж.

Клиент

Пайп систем AД

PERI решение

Техническото решение за кофраж е изготвено съвместно с екипа на ПЕРИ България.

За изграждането на хоризонталните елементи вместо конвенционален трегерен кофраж, изпълнителят използва системен кофраж за плочи SKYDECK. Съчетано с DOMINO при стоманобетонни стени, решението постига търсените резултати.