You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Аминистративна сграда "KITE"

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Административна сграда “KITE“ на бул. “Черни връх” 120 е изпълнена по архитектурен проект на студио “Амфион” ЕООД с водещ архитект Борислав Богданов. Концепцията е развита около идеята за съчетаване на най-актуалните архитектурни тенденции и иновации с функционалност и комфорт на работната бизнес среда. Оригиналните фасадни решения създават неповторим акцент в заобикалящата градска среда, високо ниво на представителност на сградата и запомнящ се рекламен образ.

Заданието за довършване на фасадата на сградата беше свързано с изграждането на скеле, което да я обслужва по цялата височина.

Изисквания

  • Бърз монтаж и технологичност;
  • Достъп до фасадата на всяко ниво без необходимост от допълнителна механизация;
  • Пълна проектна документация.

Клиент

АМФИОН ЕООД

PERI решение

Екипът на ПЕРИ България разработи решение за фасадно скеле от модулна система скеле PERI UP Flex, която да следва кривината на фасадата във всички направления.

ПЕРИ изготви 3D модел на скелето с помощта на 3D чертежи на реално заснета форма на фасадната конструкция. Всеки вертикален и хоризонтален разрез беше подробно разгледан с приближаване на скелето до контура й за максимална достъпност.

Подвеждането на скелето по фасадната конструкция беше едно от предизвикателствата за правилното позициониране и пасване на всички детайли.

В отдалечените зони до 8 m скелето е уширено посредством конзоли или цяла вертикална равнина. По височина над двадесетия метър скелето се прибира конзолно към фасадната конструкция, като на места тези конзоли достигат до 4 m. За тези зони бяха направени подробни статически проверки. За преразпределяне на усилията, възникващи от конзолите, се реши да се следва статическа схема проста греда чрез стъпване на скелето директно върху носещ хоризонтален елемент.