You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Advance Business Center 2, гр. София

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Комплексът ABC се намира в м. "Младост-4", гр. София, непосредствено до кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул.“Самара“ и метростанция „Бизнес парк“, както и до сгради 1 и 2 от „Бизнес парк София“. Ще се състои от две офисни сгради с три сутеренни нива – подземни гаражи, помещения за трафопост, партер с помещения за обществено обслужване и офисни надземни етажи и техническо покривно ниво. На този етап приключва строителството на Сграда 1 и тече изграждането на Сграда 2. 

11-етажната офис сграда клас А е с отдаваема площ възлизаща на приблизително 15 000 кв.м. Адванс Бизнес Център разполага с 234 подземни паркоместа и около 200 обществени около проекта. Светлата височина на етажните нива е 2,80 м. Има общо 6 високоскоростни асансьора и повдигнат под с товароносимост от 500 кг/кв.м. Офис площите са тип „open space“ – гъвкаво решение за всяко помещение. Първото тяло е остъклено със слънцезащита и енергоефективна елементна фасада.

Сградите на ABC съчетават най-съвременните тенденции в архитектурата и строителството. Всеки аспект на архитектурния облик – от стъклената фасада до отвореното пространство е проектиран, за да допринесе за оптимизация и устойчивост на архитектурната среда, както и дългосрочна експлоатация. Ръководени от желанието да създадат сгради с възможно по-гъвкав и иновативен дизайн, както във функционално така и в техническо отношение, проектантите успяват да съчетаят в тях всички най-нови стандарти за ефикасен дизайн на работното място.

Изисквания

  • Комплексен достъп за обслужване на тавани и декоративни елементи от фасада;
  • Гъвкавост на решението, позволяващо поетапно преместване и използваемост на всички елементи;
  • Най-високи изисквания за безопасност.

Клиент

TAL Engineering
С продукти, създадени да посрещнат най-смелите архитектурни очаквания и най-високите изисквания за качество и ефективност, TAL Engineering покрива цялостния процес от консултация през планиране, проектиране и изпълнение на фасадни системи, отличавайки се като безспорен лидер на българския пазар в тази сфера.

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

  • Решението за осигуряване на достъпа по фасадата на сградата е комбинация на рамково фасадно скеле PERI UP Easy с модулната система PERI UP Flex. Това от своя страна позволява изграждане на конструкция от скеле с минимално количество елементи. Интегрираната розетка на рамковата система скеле PERI UP Easy позволява лесна и бърза връзка на елементи от модулното скеле PERI UP Flex без допълнително дублиране на вертикални пръти.
  • По фасада запад е осигурено 12-метрово премостване чрез монтирането на 6-метрови сдвоени стоманени ферми ULS. Геометрията на скелето е пригодена към ротираните една спрямо друга плочи на сградата.
  • Достъпът до страничните зони по фасадите е решен с 3-метрови конзолни изнасяния и укрепване на елементите с диагонални връзки.