You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Болкан Бизнес Център

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Мултифункционалният комплекс е разположен на общ терен от 5 520 кв. м на ул. Михаил Тенев, от южната страна на административната сграда на Камара на Строителите в м. Къро. Проектът включва самостоятелна сграда, разположена с лице към ул. Михаил Тенев. Тя е планирана с високо-етажно застрояване - сутерен и 20 етажа. Има 2803 кв. м застроена площ и 46734 кв. м надземна РЗП. От ниво сутерен до ниво шести етаж са заложени паркинг зони - общо 6 надземни нива с паркоместа. Частично на ниво партер има търговски площи и обслужващи помещения. От седмо до 20 ниво са оформени офиси.

Изисквания

  • Високо качество на бетона;
  • Съкратени срокове за изпълнение, изискващи правилните кофражни системи;
  • Най-високи изисквания за безопасност.

Клиент

Пайп Систем АД

PERI решение

За кофража на стените е приложен рамков кофраж TRIO с едроплощни платна и само една свързваща BFD скоба за постигане на максимална бързина на работа. 

Хоризонталните елементи се изпълняват с технологичния кофраж SKYDECK с падащи глави за ранно декофриране. На обекта беше извършено обучение от представител на ПЕРИ България за безопасна работа при монтажа на SKYDECK с използването на SKY Anchor.

В участъците на рампата се използва RUNDFLEX кофраж за кръгли форми. Системата спестява време за монтаж и дава бърза обръщаемост.

Изключително лесни за монтаж и без нужда от инструменти на обекта са разположени и стълби за достъп от система PERI UP. Те се характеризират с висока носимоспособност, безопасност и удобство при придвижване.

За осигуряване по периметъра на плочите е предвидена системата за обезопасяване PROKIT. Състояща се само от три елемента, тя е лесно пригодима към разнообразните геометрии на сградата. Също така е монтирана и обезопасителна мрежа против падане на строителни елементи по периферията на фасадата.