You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Многофункционален комплекс „Изток Плаза“

Информация за проекта

Местоположение: София, България

В началото на 2020 г. стартира изграждането на голям мултифункционален  комплекс в столичния квартал Изток, непосредствено до кръговото кръстовище на Цариградско шосе.

Комплекс „Изток Плаза“ ще включва офиси, хотел, жилища, ресторанти и подземни гаражи. Сградата е с РЗП 73 хил.кв.м, от които 55,6 хил.кв.м над земята. Инвеститор е „Изток Плаза Инвест" ООД, като изпълнител е „Главболгарстрой" АД, а комплексът е проектиран от „Топ-Арх" ЕООД. Очаква се да бъде изградена 10-етажна жилищна сграда и близо 30-етажна административна сграда, която ще е най-високата в района. Апартаментите ще са около 200, между 60 и 150 кв.м, като има такива и до 200 кв.м.

Изисквания

Изискванията на изпълнителя към PERI са изключително високи, поради търсения краен резултат. Той иска да работи с иновативна кофражна система за стени, която да оптимизира човешки ресурс, време, средства и да повиши качеството. Също така ГБС е строител, който държи на безопасността и предпочита комплексен доставчик за кофраж, скеле, компоненти и инженеринг, какъвто е PERI.

За стените:

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Едроплощни кофражни платна за монтаж и демонтаж с кран;
  • Високо качество на бетона.

За плочите:

  • Система, която осигурява лесен и бърз монтаж на плоча с наситена гредова конструктивна система в сутеренни и партени нива;
  • Едроплощни кофражни маси за бърз монтаж и демонтаж с кран при типови нива.

Клиент

Главболгарстрой АД

PERI решение

Сградите, по които работи екипът на PERI са Блок Д и Г. Блок Д стартира с няколко месеца по-рано от Блок Г. Тяло Д е основната сграда, която ще достигне до височина в порядъка до +80.0м. По план график двете сгради трябва да вървят последователно едно след друго по нива.

Обектът е в градска среда с ясно урегулирани граници и няма възможност за обратен насип, поради изградените в близост до терена сгради и улици. Съответно при сутеренните стени се използват опорни стойки SB за едностранно кофриране. За колоните се използва кофраж TRIO 330, система, която позволява да се кофрират колони с исканите размери – 100/160см. Стените се изпълняват отново с едроплощният рамков кофраж TRIO 330 – най-разпространен при високото строителство. Заради високите конструквитни размери на първите 3 нива и на двете сгради, основният кофраж се  доокомплектова с надстройки ТR20см – и се постигна височина на кофриране до 4,50м. PERI е доставчик на обекта и на компоненти – елементи оставащи в монолитния стоманобетон.

За изграждането на плочите в сутеренните и партерните нива се избра подходящата за този тип конструкции система - MULTIFLEX, съчетана с подпорни кули PERI UP Flex. Плочата е коструирана с греди, гъсто разположени на малка площ, поради което беше невъзможно използването на друг вид система. Подизпълнителите на обекта имаха опит с подпорно скеле PERI UP Flex, което пролича в лекотата на работа, бързината и резултатите, които постигат. Доверието, което имат в системата е напълно оправдано, защото позволява кофрирането на плочи с високи конструктивни размери, които стандартните единични подпори не удовлетворят. Наложи се и използването на алуминиевите тежки подпори MULTIPROP, с които се създадоха подпорни кули за специфични участъци от плочата.

Към момента строежът продължава с типовите етажи на двете сгради, като се спазва срока по график. За типовите нива при вертикалните елементи ще се продължи с рамковия кофраж TRIO 330, а плочите ще се се изпълняват с едроплощните кофражни маси VT. Те ще бъдат изградени в базата на ПЕРИ България и ще се транспортират като цели единици до обекта. С тях ще се изградят периферните греди по целия контур на сградата, а за конзолно изнасяне на еркерите от гредите допълнително ще се монтират предпазни парапети PROKIT към масите. Благодарение на лесното придвижване под гредите и на прибирането на телескопичните подпори ще се постигне желаната бърза цикличност в кофрирането на типовите нива - това е основният фактор за успешено изпълнение на високи сгради с еднотипови нива.