You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

BUSINESS GARDEN OFFICE X

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Business garden Office X e мащабен офис комплекс, който се състои от 4 сгради, намиращи се в един от най-желаните квартали на София - в непосредствена близост до метростанция "Витоша" в кв. Лозенец. Благодарение на функционалното си разпределение и качествената си работна среда, Офис Х предлага на наемателите възможност за продуктивно развитие на техния бизнес.

Изисквания

  1. Вариация от различни системи за кофраж и подпиране подходящи за сроковете и методите на изграждане
  2. „Катерене“ на прави и овални стени с двустранен и едностранен кофраж
  3. Поетапно бетониране на плочи и вертикални елементи
  4. Безопасна работа на височина
  5. Изпълнение на серпентиновидни плочи
  6. Архитектурен бетон на вертикалните елементи по всички етажи на сградите
  7. Нестандартни решения произтичащи от изискванията на конструктивната и архитектурната част на проекта

Клиент

ПАЙП СИСТЕМ АД
ХИТ БИЛДИНГ 3 ЕООД

PERI решение

Business garden Office X е комплекс състоящ се от 4 сгради, но към момента се изпълняват две от тях. Сградите се различават по големина, но концепцията им е почти еднаква. И при двете сгради сутеренните стени се изпълниха със SB ферми за едностранен кофраж и TRIO 330 панели, като се взимат мерки за обработването на кофража, бетоновата смес и готовата стена впоследствие, за постигане на архитектурен бетон. На определени места от сградите бетона се щампова с логото на комплекса и номера на етажа. Вътрешните вертикали се изпълняват с TRIO 330 - за стени, VARIO и RAPID - за колони. Необходимостта от това разнообразие е краткият срок и метода на изграждане на сградата. Стените, върху които се окачват рампите водещи до подземните паркинги, се изпълниха самостоятелно от фундамента до кота 0.00 благодарение на SCS катерещите конзоли съвместими със всички PERI системи за вертикален кофраж.

В следствие голямата етажна площ на сграда 1 и бързия темп на работа, се използват кофражни маси за направа на плочите, които се кофрират, декофрират и местят по обекта с PERI вилица за маси. При сграда 2 плочите се изпълняват със SKYDECK - системен кофраж от леки алуминиеви панели и възможност за ранно декофриране. Овалното ядро, върху което стъпват серпентиновите плочи, се изпълни с RUNDFLEX кофраж за овални стени, отново с изискване за архитектурен бетон на финиша на стените, а кривината на самите серпентини беше възможна за направа благодарение на PERI трегерите GT24. Простора и красотата на атриума, който дава сграда 1, наложи изпълнението на високи колони с огромно напречно сечение, за което създадохме кофраж, който не присъства в каталозите, за да откликнем на потребностите на клиента. Непосредствено след това на същото място с PERI UP Flex  и трегерен кофраж се осъществи и самият атриум. Стените по фасадите на сградите се изпълняват с помощта на FB платформи и CB конзоли за достъп с оглед безопасността на хората при работа на височина.