You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Спортна зала, Царево

Информация за проекта

Местоположение: ЦАРЕВО, България

Инвестиционният проект предвижда изграждането на сграда, в която водеща функция има многофункционалната спортна зала. Залата е с площ от 2921кв.м. и ще включва ледена пързалка, футболно игрище, тенис корт, волейболна и баскетболна площадка и зона трибуни до кота +3,00 за 799 бр. зрители. Обособени са и следните помещения: приемна зала за посетители, в която са разположени кафетерия, санитарни и подготвителни помещения, свързани с експлоатацията на зоната; зала за бойни изкуства; зала за аеробика; зала за фитнес, съблекални с душове и санитарни помещения, съобразени с капацитета на допълнителните зали за спорт. Обществената поръчка предвижда изграждането на част от предвидените в целия инвестиционен проект СМР, а именно: изпълнение на стоманобетонната конструкция, включваща основи, колони, греди и стоманобетонова плоча над трибуни.

Изисквания

Проектиране и доставка на кофражни системи за колони, греди и индивидулно решение за кофраж за трибуна с наклон.

Клиент

К БИЛДИНГ ЕООД

PERI решение

Първоначално бяха изпълнени колони с височина 605cm на първи етап и 225cm - на втори. Напречното им сечение е 60/90. За кофраж на колоните бе избрана система RAPID. 
След изпълнението на първия етап колони, последва изпълнение на обединяваща греда с напречно сечение 60/60cm. Тя бе кофрирана с трегерен кофраж тип MULTIFLEX с подпорни кули PERI UP Flex. След втория етап колони кофражът следваше да бъде преместен на горно ниво, като подпорните кули да се надградят и "обгърнат" вече изпълнената греда.

Следващата задача бе кофраж за трибуна - плоча с наклон от 24 градуса.
Кофражното сечение представлява система от второстепенни дървени греди и главни метални греди, монтирани върху специално укрепена подпорна конструкция от модулната система PERI UP Flex.