You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Проект Бузлуджа

Информация за проекта

Местоположение: Бузлуджа, България

PERI подкрепи каузата на фондация "Проект Бузлуджа за подсигуряване на безопасен и надежден достъп до централната мозаечна розетка при тавана на главната зала в паметник Бузлуджа за целите на обследване и съхранение на мозайката.

Изисквания

Фондацията имаше изискване за изграждането на 100 m2 платформа на светло отстояние 1.90 m до централната мозаечна розетка с безопасен и стабилен достъп в съответствие с действащите наредби, касаещи строителните скелета. 

Клиент

Фондация "Проект Бузлуджа"

PERI решение

За подсигуряване на безопасен и надежден достъп до централната мозаечна розетка при тавана на главната зала в паметник Бузлуджа е изградена платформа от модулно скеле - система PERI UP Flex с височина от стъпването на скелето до подовите елементи на платформата 9,80 m и размери в план 10.00 х 10.00 m. Конфигурацията на скелето се състои от четири основни кули с размери 2.5 х 2.5 m., които са свързани помежду си под нивото на подовите елементи със стоманени ферми. Централната част на платформата е изградена с конзолно изнасяне, което в комбинация с стоманените ферми редуцира вложеният материал и времето за изграждане с ~45%. Ползването на система PERI UP Flex позволява интегрирането на площадки с люкове и стълби, което подсигурява безопасен вертикален достъп, а самата площадка с площ 100 m2 е обезопасена с парапети по горно и долно перило и бордове от стомана по периферията.

PERI използвани системи