You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Тунел "Витиня"

Информация за проекта

Местоположение: Витиня, България

Пътният тунел „Витиня“ е първият тунел по автомагистрала „Хемус“, считано от София. Състои се от две тръби със сечение 86 м² и дължина 1125 м всяка. Това е най-дългият автомобилен тунел в България, строен през 70-те години на 20 век. Състоянието на тръбата посока София наложи ремонтни дейности по нея, за да се гарантира безопасността на движението. Сред тях са нова хидроизолация, която от своя страна да бъде покрита от защитен бетон. Ще бъде изградена и система за отвеждане на опасни разливи.

 

Изисквания

  1. Комплект кофраж отговарящ на сроковете и темпото на изграждане;
  2. Етапно бетониране на отделните секции;
  3. Мобилност, с оглед лесното му транспортиране в тунела;
  4. Универсално стъпване на кофража, за спазване на надлъжния наклон на тунела, височината на отливане на бетона и правилното описване на кривата на напречното сечение на тунела;
  5. Безопасно преодоляване на системата за отвеждане на опасни разливи по време на монтажа, бетонирането и демонтажа на платната;
  6. Конструиране на платната по начин обезпечаващ интензивно бетониране,  с полагане на бетоновата смес странично през кофража;
  7. Конструкция на панелите, подходяща за асемблиране и транспортиране на обекта в готова кофражна единица;
  8. Опция за допълнително окрупняване и транспорт на панелите по двойки при необходимост.

Клиент

"ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД

PERI решение

Овалния кофраж за тунел „Витиня“ е направен по системата PERI VARIO. Трите симетрично разположени носещи рамки на гърба на всяко платно, обединени от стоманени тръби, предават усилията от кофража в основата, като позволяват висока скорост на бетониране и бързи темпове на работа. Гъвкавостта на кофража е постигната с многоточково стъпване на панелите, позволявайки да се даде наклон на платната, спрямо същия по дължина на тунела, както и безопасното преодоляване на системата за отвеждане на опасни разливи. Лицевия брезов шперплат, заедно с обработката на бетоновата смес от пневматичните стенни вибратори, дават финиш на стената с качеството на архитекутрен бетон, а фигурно изрязаните ребра на CNC машината ни описват точно радиуса на тунелното сечение.