You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Long Tower - "България Мол"

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Сградата ще бъде разположена на бул. "Тодор Каблешков", над изградения търговски център "България Мол". Тя ще се издига на 56 метра височина и ще има 18 550 m2 РЗП. Отдаваемата площ ще бъде близо 16 000 m2. Новата сграда ще се издигне над покрива на търговския център и ще бъде на девет етажа, един от които за технически помещения и осем офисни нива. Основният вход към сградата ще е откъм бул. "Тодор Каблешков". Автомобилният подход към подземния гараж, който е общ с този на търговския център, ще се осъществява посредством рампа откъм локалното платно на същия булевард. Осигурен е и втори вход/изход в южна посока към новопроектираната улица и бул. "България". Кулата с площ на етажа около 2150 m2 е обособена като самостоятелен конструктивен блок с три отделни стълбищни клетки. Подземните нива ще се обслужват от два пътнически асансьора, а надземните етажи – от четири.

Изисквания

За стените:

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Едроплощни кофражни платна за монтаж и демонтаж с кран;

За плочата:

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Леки елементи на кофража, с цел бързо и лесно декофриране на ръка;
  • Комплект кофраж отговарящ на сроковете и темпото на изграждане;
  • Етапно бетониране на плочите и високотехнологични системи за безопасност.

Клиент

НОВОСТРОЕНЕ ООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За кофража на стените беше приложен рамков кофраж TRIO, чиито едроплощни платна идеално отговориха на изискванията на клиента. Чрез улеснения начин на свързване между платната с BFD скоби бяха спестени много време и ресурс.

За плочите беше разработен вариант комбинация от супер технологичния кофраж с падащи глави с цел ранно декофриране SKYDECK и кофражни маси с подпорно скеле PERI UP FLEX по периферията на плочите. Това решение бе най-подходящото за срещане нуждите на клиента в съкращаване на сроковете и поемане на големите натоварвания от периферните греди с размери 45/90 см.

С помощта на SKYDECK и иновативната система с падащи глави, осигуряваща ранно декофриране и подпорното скеле PERI UP FLEX монтирано под масите, тези изисквания на клиента бяха изпълнени.

 

Площ на кофража за стените TRIO - 280 m2

Площ на кофража за плочата SKYDECK- 1400 m2