You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Жилищен комплекс Кошер

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Жилищен комплекс Кошер е проект с нов и модерен облик за София. Идеята следва съвременните възприятия на човека от 21 век за по-чиста среда на живот, повече зеленина, разнообразни възможности за активен и социален живот. Всичко поставено в контекста на модерна и функционална архитектура, иновативни материали и технологии.

Изисквания

  • Поетапното изграждане на скелето, от което се изпълняват довършителните работи по фасадата. Това означава съгласувана поетапна доставка на материала на обекта и максимална точност при изготвянето на окомплектовката за всеки етап.
  • Осигуряването на удобна и бърза работа на работниците на обекта.
  • Навременно разрешаване на извънредни препятствия, възникващи в процеса на работа.
  • Най - високи изисквания за безопастност и гъвкавост на системите скеле.

Клиент

Пи Ес Ес Строителство АД

PERI решение

Решението, което PERI изготви специално за проекта, представлява над 9000 m2 скеле от фасадната система PERI UP Easy. Сградата се състои от две тела, като всяка етажна плоча се измества плавно в план спрямо предходната, а балконите на всяко етажно ниво се намират на различно място. Фасадата на сградата е решена с клинкерна зидария с точно определена цветна схема.

Тези предпоставки изискват детайлна разработка на всяко работно ниво на скелето, както и подробен 3D модел за точна визуализация и изготвяне на прецизно решение, съобразено изцяло с особеностите на сградата. Гъвкавостта на система PERI UP Easy и голямото разнообразие от елементи позволява оптимизиране на количеството материал и максимална технологичност на изпълнението за безопасното обезпечаване на различните процеси по фасадата.

PERI използвани системи