You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Анкерни системи

Надеждно свързване за всички кофражни платна

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж
peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

PERI анкериращи системи
SK и DK продуктови брошури

Повече от 30 страници с важна, интересна и полезна информация за анкериращите системи.

Водонепропускливи анкерни връзки


Трудностите

Традиционните методи които се прилагат, за да се достигне водонепропускливост при анкерните връзки не са надеждни. При втвърдяване на бетонната смес, се образуват пукнатини, които преминават през анкера по цялата дебелина на стената. Появяват се много проблеми и при съсъхването – условията за бързо изпълнение на обекта, налагат декофриране още на първия ден след бетонирането. При такива обстоятелства, шпилката може лесно да се извади само с няколко удара на чука. Слабото ѝ захващане позволява разместване при вибрирането на бетона или образуване на пукнатини около зоната на закрепване. Обичайното разширение на анкера при бетониране и неизбежното свиване при декофриране, водят до опасни пукнатини в бетона.

Неправилен монтаж на водонепропускливият център

Едно от най-често срещаните грешки при монтажа е използването на раделителни тръби при двата свързващи края.Те са водопропускливи и позволяват на водата да премине към центъра на стената, което прави водонепропускливия център неефективен.

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Пукнатините от свиване застрашават водонепроницемостта на стената…

Неправилно монтиране на разделителните тръби

Най-големият недостатък е, че разделителните тръби могат да се разцепят. Достатъчен е един удар с чука или прекалено натягане, за да напукат или разцепят разделителната тръба.

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

... и свързващите анкери.

Изискванията

PERI предлага две решения на този проблем, които да отговорят напълно на всички изисквания. За да могат анкерите да бъдат захванати правилно, целият процес трябва да бъде извършен изключително внимание, независимо от избрания метод за захващане.

PERI разработи специална нова технология, която осигурява правилното и надеждно захващане на анкерните връзки. Така, значително повишаваме здравината и сигурността при изпълнението на стени, спрямо традиционните решения.

Чрез замонолитване на крайните връзки, крайният резултат отново може да се компрометира, когато вградените уплътняващи елементи вече не са достъпни. Един опитен инженер, знае точно колко много пречки биха могли да възникнат при полагане и втвърдяване на бетонната смес.

Решението

PERI Анкериращите системи DK и SK са:

 • водонепропускливи
 • газонепропускливи
 • огнеустойчиви - клас F 90
 • звукоустойчиви

Сигурното решение

С PERI Анкериращата система DK и SK.

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Здраво захванатите анкери са най-икономичното решение!

Сравнение между двете системи PERI DK и SK


DK анкерираща система

Предимства

 • DK анкерите могат лесно д бъдат демонтирани с помощта на ключ
 • DK анкерите могат да бъдат използвани многократно
 • Всички анкери DK DW 15, 20, 26 имат идентична външна форма, т.е. един конус пасва на всички отвори.
 • Иновативна технология против проникване на вода
 • Водо-, газо- и огне-устойчиви стени с дебелини до 60 cm.

Приложение

Системата се състои от 2 DK закрепващи конуса, които могат да се използват многократно, и една разделителна тръба. Специалната технология за захващане от край до край, спомага за ограничаването на пукнатините при декофриране. Затягащият пръстен DW 15, между конуса и кофражното платно компенсира неравностите и предпазва от замърсявания.

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Анкерна система

 • водонепропусклива
 • газонепропусклива
 • огнеустойчива
 • звукоустойчива

1) Тръба (1x)
2) DK закрепващ конус(2x)
3) DK бетониращ конус (2x)

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

SK Анкерираща система


Предимства

 • SK може да бъде използвана продължително. Пластмасовите разделителни тръби могат да се подменят.
 • SK закрепващите конуси могат да се демонтират при декофриране
 • Подходящи са за стени с повишена сигурност (напр. трезори.)
 • Могат да се използват като надеждни разделителни тръби за стени с дебелина над  60 cm.  Шпилката може да бъде използвана многократно.

Приложение

SK Анкериращата система е съставена от 2 SK закрепващи конуса, които могат да бъдат използвани многократно и 3 шпилки, като средната може да бъде замонолитена в бетона (напр. при трезори и стени с повишена сигурност). В останалите случаи се използва разделителна тръба. Затварянето се извършва с DW 15, 20, 26 – затягащи пръстени, по метод аналогичен със системата DK.

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

SK анкерираща система - вариант 1
Изваждащ се анкер

 • водонепропусклива
 • газонепропусклива
 • огнеустойчива
 • звукоустойчива

1) Многократно използване на шпилкта1x)
2) SK анкерен конус(2x)
3) SK бетониращ конус (2x)
4) разделителна тръба (1x)
5) SK тръба (2x)

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

SK анкерираща система - вариант 2
Оставащ анкер

 • водонепропусклива
 • газонепропусклива
 • огнеустойчива
 • звукоустойчива
 • подходяща за трезорни стени

1) Оставащ анкер  (1x)
2) SK анкерен конус(2x)
3) SK бетониращ конус (2x)

Важни характеристики на системите DK и SK

Разделителните тръби трябва да бъдат с максимално равни размери, за да няма неравности при кофрирането. В противен случай се появява опасност от изпускане на кофража.

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Забележка: Изключително важно е разделителните тръби на двете системи - SK и DK да бъдат с еднакви размери.

Бетонови конуси

 • Гладка, непориозна повърхност
 • Сив цвят на бетона
 • Здравина в сърцевината - 100 N/mm²
 • Непроницаемост, съгласно DIN 1048 част 5

Гранулиран материал от частици с подходящи размери се добавя към свързващия агент за уплътняване и центриране на бетоновата смес, срещу разслояване.

Уплътняващ агент

 • 2-компонентен
 • Сив цвят на бетона
 • Време за свързване - 1 час при температура 23 °C
 • Устойчив на морска вода
 • Устойчив при високи и ниски температури
 • Устойчив на слабо-агресивни среди

Съгласно препоръките на KTW за нивото на полимерите в питейната вода и препоръките на DVGW (German Technical and Scientifi c Association for Gas and Water), системата е подходяща за:

 • Резервоари за питейна вода
 • Контейнери за храна

Приложение

Прецизната работа със системите гарантира здравите и чисти анкери


peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Изваждащ се DK закрепващ конус

След декофриране, закрепващият конус DK се отстранява с DK UNI. Той се поставя върху конуса и леко се завърта, за да се извади заедно с него. По този начин, конусите могат да бъдат използвани многократно.
Внимателната работа със системите гарантира здравите и  чисти анкери

Изваждащ се SK закрепващ конус

Необходими са следните инструменти:

Конус Инструменти
SK Анкерен конус
DW 15
Цокъл SW 27 – 1/2*
арт. номер. 029650
SK Анкерен конус
DW 20
Цокъл Wrench SW 36
арт. номер. 031480
SK Анкерен конус
DW 26
Цокъл SW 46 – 1*
арт. номер. 029630
peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

В зависимост от вида на анкерния конус SK , е необходими ключ SW 27, 36 или 46.

Монтиране на бетоновия конус

Повърхността трябва да бъда суха и чиста от лед, масло и прах
Минималната температура на бетона и елементите трябва да бъде + 5 °C.

Нанесете равномерно количество от свързващия агент.

Задръжте конуса с клещите и покрийте повърхността му с равномерно количество свързващ агент.

Поставете бетониращия конус в дупката и го завъртете няколко пъти, за да сте сигурни че свързващото вещество се е разнесло равномерно по цялата повърхност.

Извадете конуса с помощта на чук.

Отстранете излишното количество бетон с шпатула.

Гладка и равна повърхност с анкериращите системи на PERI.

Специфики на приложението


Водонепропусклив бетон

Водоустойчивостта се различава от водонепропускливостта

“Водонепропускливост” се използва за описване на метериали през които не може да премине вода. is used to describe materials and components into which water cannot penetrate. При „водоустойчивите“ компоненти, количеството вода което остава отстрани е по-голямо от преминалото.

Това означава, че

С помощта на закрепващите конуси, които са с дължина по-малка от 50 mm, има опасност от преминаване на вода около шпилката и разделителната тръба. По тази причина, при използване на DW 15/55 DK или SK закрепващи конусти DW 15 трябва винаги да се използва водоустойчив бетон.


Газоустойчив бетон

Газоустойчивостта се различва от газонепроницаемостта

Анкериращите системи на PERI не компрометират газоустойчивостта на стените.


Огнеустойчивост

При спазване на всички мерки от чертежа, анкерната връзка, създадена с анкериращата система PERI DK и SK не нарушава класа по огнеустойчивост на конструкцията - F 90 , съгласно DIN 4102, част 4.

Анкерна връзка, изградено по описания метод съответстваща на изискванията на DIN 4102, част 4 е съвместима с клас по огнеустойчивост  F 90. Възможно е постигане на идентични резултати и с DK бетониращ конус UNI 58/52.

Ако бетониращия конус DW 15-58/30 е монтиран с отместване, е необходимо да се използва Repoxal Adhesive 031550. В този случай стената не отговаря на клас F 90.


Звуконепропускливост

Въздушен шум

Независимо от дебелината на стената, използването на анкериращите системи DK и SK няма отрицателно влияние върху звукоизолацията на стената. Това важи за всякакви стени с и без изолираща плоча.

Ударен звук

При кухи стени, трябва да се обърне внимание, че разделителните тръби не са непрекъснати в зоната на изолацията. Препоръките, за предотвратяване на предаването на въздушен шум през кухите стени, са същите като при плътните стени.


Архитектурен бетон

При специфични изисквания за архитектурата, могат да бъдат използвани различни бетонни конуси, например вдлъбнати или със сянка. Цветът на конусите може да се различава.

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Бетонен конус DW 15-58/30

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Архитектурен бетонен конус 01 DW 15-58/52

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Едностранно декофриране

Вариант 1

С изваждане на анкера.

Вариант 2

С оставащ анкер.


Реализирани проекти

 • Käppala Sewage Works 2001, Швеция
 • Izmit Sewage Works, Турция
 • Sewage works in Villach, Австрия
 • Elevated Tanks in Weilheim, Германия
 • Gaggenau Groundwater Reservoir, Германия
 • Seitschen Bridge, Германия
 • Spremberg Housing Development, Германия

Преглед на системните компоненти


DK Закрепващи конуси
peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Закрепващи конуси

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

SK Закрепващи пръстени

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Тръби

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Бетониращи конуси

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Клещи

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Ключ

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Свързващ агент


SK Анкерни конуси
peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

SK Анкерни конуси

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

SK Закрепващи пръстени

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Тръби

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

SK Тръбни тапи

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Бетонни конуси

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Шпилка DW

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

DK Клещи

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

12-точкова гайка

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Гаечен ключ

peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

Свързващ агент


peri анкер, анкери, peri ankeri, пери анкери, анкер, анкерна система, анкерираща система, свързване, фиксатори, бетон, гладък бетон, видим бетон, архитектурен бетон, шпилки, скеле, кофраж, кофраж под наем, скеле, скеле под наем, скеле цена, кофраж цена, кофражни системи, kofraj, skele, кофраж продава, скеле продава, кофражни елементи, безопасност, кофраж монтаж

PERI анкериращи системи
SK и DK продуктови брошури

Повече от 30 страници с важна, интересна и полезна информация за анкериращите системи.

 

Контакти

Открийте точните търговсо-технически консултанти 

Контакти на търговско-техническите консултанти

Пишете ни