You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Съвети за почистване и подръжка на шперплат

Как да удължим живота на кофражните платна

Правилната поддръжка и почистване на платната шперплат могат значително да повишат дълготрайността на системите за кофраж. Нашите кратки съвети ще Ви покажат как правилно да поддръжате вашите кофражни платна, за да можете да постигате най-добри резултати на бетоновата повърхност.  


Грижа преди кофриране

Picture of a hand that coats the edges of a formwork panel with a brush in order to illustrate the sealing of formwork panels.

Запечатване на ръбове и отвори

Още при производтсвото си, всяко платно шперплат се покрива със защитен лак по всички ръбове, за да го предпазва от навлизането на влага. След всяко рязане и пробиване трябва да възстановявате лаковото покритие, за да може платното да запази качествата си.

 • Използвайте качествени, подходящи за извършваната операция инструменти, при работа с кофражните платна;
 • Покрийте незащитените ръбове и отвори с поне един слой предпазен лак. 
Picture of a nozzle which sprays a liquid on a formwork panel to illustrate the lubrication of concrete formwork panels.

Кофражни масла

Обработете шперплата с подходящо кофражно масло преди всяка употреба. Нанесете тънък, равен слой и го разнесете. Излишното количество може да бъде отстранено с кърпа. За да постигнете най-добри резултати използвайте кофражните масла - PERI Clean, PERI Plasto Clean or PERI Bio Clean.

Допълнителни съвети:

 • Използвайте подходящи пристягащи колани, за подържане на извити и неправилни форми, за да не се появят дефекти в шперплата;
 • Избягвайте стъпването върху незащитени кофражни платна. Повърхността на подметките може да надраска платната, което ще се отбележи и върху бетона.
 • Използвайте внимателно лостовете при декофриране, за да се избегнат деформации при по-големи натоварвания.

Как да минимизираме ефекта на „набраздяване“:

Качеството на бетоновата повърхност и обръщаемостта на кофражните платна се влияят от условията на конкретния обект. Препоръчително е кофражните платна да се доставят на обекта при сравнително сухи условия (<15% влажност). Когато се излагат за първи път на обектовите условия и също при първото използване на платната, поемането на влага може да предизвика локално подуване на фурнирите, а това от своя страна да доведе до нарушаване на гладкостта на бетоновата повърхност. Ефектът е познат като „набраздяване“ и е често срещан при платна с фенолово покритие. Този вид платна трябва да се подготвят предварително преди първата им употреба, например с обмазване с циментова каша или варов разтвор. По този начин локалното подуване няма да бъде толкова забележимо.


Грижа след декофриране

Picture of brush and scraper on formwork panels, as examples of cleaning tools for the cleaning of concrete formwork panels after using the formwork.

Почистване след употреба

 • Почиствайте шперплата веднага след декофриране;
 • Използвайте само подходящи инструменти за декофриране, за да предотвратите повреди по повърхността на платната (не използвайте вода под високо налягане);
 • Погрижте се за драскотините и пукнатините със специалните PERI дискове;
 • Не се препоръчва да запълвате пукнатини, тъй като пълнежът няма да се задържи върху кофражното платно;
 • Използвайте сапунена вода, за да изчистите от кофражното масло преди полагането на ново;
 • Съхранявайте правилно кофража, след употреба.

Съхраняване и транспорт

Storage and transportation tips with a picture of a roofed storage place for formwork panels with a sun and a cloud with rain.

Предпазете шперплата от външни влияния

 • Защитете кофража от вода и пряка слънчева светлина;
 • Осигурете добра вентилация и поддръжайте кофражните платна чисти;
 • Съхранявайте платната върху равна повърхност, за да избегнете деформации;
 • Не съхранявайте други строителни материали върху кофражните платна;
 • Панелите трябва да се транспортрат само след като са добре укрепени с обтягащи колани;
 • Не местете палетите след развръзване на платната.