You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Триъгълник за кофриране

Преглед

  • Лек и устойчив пластмасов елемент
  • За плочи с дебелина до 40 cm
  • За греди с височина до 50 cm
  • С отвори за лесно коване
  • Закрепване във всяко направление
  • (H) 203 mm x (L) 302 mm
  • Тегло: 0.47 kg

Plastic Stopend Angle