You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VTC Тунелна кофражна количка

Преглед

Чрез системните компоненти VARIOKIT, могат да бъдат приложени ценово ефективни решения за тунелно строителство, индивидуално изготвени за конкретния обект. VARIOKIT позволява лесно изпъление на отвори за товарни автомобили или едностранен стенен кофраж.
В портфолиото на PERI за елементи под наем, могат да бъдат открити и допълнителни компоненти за повдигане и понижаване на кофражите, платформи за достъп и обезопасяване.

  • VTC Тунелна кофражна количка за открит способ

Решения за монолитно, полумонолитно и отделно излизване на елементите.

  • VTC Тунелна кофражна количка за тунелен способ

Решения за монолитно и отделно излизване на елементите.


Приспособима
Лесно адаптиране към различните напречни сечения.

Минимизирани натоварвания
Възможност за използване на хидравлични механизми за кофрирането и декофрирането, както и за повдигане и понижаване на модулите.

Минимални разходи
По-малко анкери при стените благодарение на системния ригел

Направете запитване сега

Направете запитване сега

Изтегли