You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIPROP Калкулатор

Преглед

MULTIPROP Калкулаторът определя параметрите на подпорните елементи. С негова помощ лесно и бързо е определя най-подходящата конфигурация от подпори и допустимите натоварвания. Резултатите са на базата на тестовите изпитвания S-N/040361, S-N/100134 и S-N/120134, според LGA, Германия и проучванията на PERI.

към MULTIPROP Калкулаторът


Описание

След като се избере типа на изчсление, потребителят избира конфиграция за подпорните елементи и получава индивидуален резултат, съдържащ статическата система, конфигурацията, допустимите вертиклни натоварвания Fv в kN, допустимите удължения на подпоприте, броят на допълнителните компоненти и, ако е възможно, оптимална кофигурация.

Приложението работи с изходен формат в PDF, подходящ за директен печат или изпращане на имейл. В данните се включва и методика за сглобяване. 

Калкулаторът дава възможност за избор между различни конфигурации, според различните условия на обекта и натоварването от вятър. Апликацията дава решение за височини на подпорите от 1,95 m до 14,90 m.


Стандарти

Изчисленията се провеждат на базата на Европейския стандарт DIN EN 12812 "Falsework - Performance requirements and general design" и Националните приложения. Той регламентира изискванията за приложение и дизайн на скеле.

Основни резултати от изчисленията

Изчисленията се изпълняват на база  на проведените тестове от LGA, Германия, номер S-N/040361 от 26.10.2005, допълненията му: S-N/100134 и S-N/120134 и изпитванията на PERI за MULTIPROP Подпорната кула, които могат да се вземат от  ръководствата за системата.


За да могат да бъдат приложени резултатите от конфигуратора, са необходими основни познания по стандарта:

Допълнителна информация

  • Надежджни изчисления, съгласно LGA S-N/040361 и допълненията му S-N/100134 и S-N/120134
  • Включени инструкции за сглобяване на PERI MULTIPROP Подпорната кула
  • Основа за изчисленията, съгласно DIN EN 12812:2008-12
  • PERI Таблици 2014

Услуги

Въпроси за работа с различните приложения на PERI и онлайн апликациите можете да изпратите на адрес:

apps-tools.service@peri.de