You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Жилищен комплекс GORA

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Жилищният комплекс GORA е разположен в кв. Кръстова вада, на границата с парк Лозенец, с достъп от ул. „Филип Кутев“ и ще се изгради върху площ от 13 000 кв.м, от които 10 000 кв.м ще бъдат озеленени и ще се ползват като парк. Жилищните сгради са четири, шахматно разположени, само с 62 жилищни единици, разгънати стъпаловидно във височина, така че от всеки имот да има панорамна гледка към Витоша, a в северната част на парцела, е разположена офис сграда с модерна архитектура, която служи като бариера с ул. „Филип Кутев“. Паркирането на автомобилите е решено изцяло с подземни гаражи и паркоместа за общо 113 автомобила. Обърнато е специално внимание на функционалните и просторни разпределения, като светлата височина на жилищата е между 2,90м и 3,20м. Проектът ще бъде завършен 10.2020г.

Изисквания

- Подходящо решение за геометрията на сградата при монолитна безгредова конструкция - леки и удобни за работа елементи;
- Бързина при кофриране и декофриране;
- Малък обем и брой на елементите за по-лесно менажиране на обекта;
- Високи изисквания за безопасност при извършване на строително-монтажни дейности на работната площадка;
- Кратък срок за изпълнение;
- Оптимизация на работна ръка и на разходи при изпълнение на грубия строеж;
- Пълна проектна документация.

Клиент

"PSS Construction"  Пайп Систем

PERI решение

Обект GORA е обособен на пет отделни сгради. Те се изпълняват от различни фирми подизпълнители. Главен строителен мениджър на проекта е "PSS Construction"  Пайп Систем.

Сграда 1 е най-голяма. Грубият строеж се изпълнява от две строителни компании. Булмикс изпълнява вертикалните елементи като използват кофражна система TRIO 330. Хит Билдинг изпълняват плочите на сградата. Те работят с кофражни маси и трегерен кофраж MULTIFLEX с единични подпори. Обезопасяването на външния контур е с PROKIT. За армировъчните работи се използва армировъчно скеле PERI Up Easy, което се характеризира с високо ниво на безопасност и лесен монтаж с малко на брой елементи.

Сграда 2 е втората по големина. Тя се изпълнява от фирма ГД Инвест. Вертикалните елементи се отливат с универсалната кофражна система TRIO ( ядра и стени) и система DOMINO за колоните. Плочите се изпълняват с MULTIFLEX. В зоната над рампата, частично бяха изпълнени кули от система PERI Up Flex, тъй като височината беше над 6м. Обезопасяването е изцяло с PROKIT.

Сграда 3 се изпълнява от Г2&BИ. За вертикалните елементи се използва система TRIO, а за плочите - MULTIFLEX. Обезопасяването и тук е изцяло с PROKIT.

Сграда 4 е завършена. Тук строители бяха ГД Инвест, Булмикс и RLB. Вертикалните елементи са изпълняваха с TRIO и DOMINO. В отделни зони се наложи използване на катереща система СВ 160 и платформа FB180. Обезопасяването е с PROKIT.

Сграда 5 се изпълнява от ОСС Билдинг. Вертикалните елементи се отливат главно със система TRIO, а плочите - с MULTIFLEX. И тук безопасността е подсигурена с PROKIT.