You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Advance Business Center 1, гр. София

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Комплексът ABC се намира в м. "Младост-4", гр. София, непосредствено до кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул.“Самара“ и метростанция „Бизнес парк“, както и до сгради 1 и 2 от „Бизнес парк София“. Ще се състои от две офисни сгради с три сутеренни нива – подземни гаражи, помещения за трафопост, партер с помещения за обществено обслужване и офисни надземни етажи и техническо покривно ниво. На този етап тече строителството на Сграда 1 в комплексът и проектирането на Сграда 2. 

11-етажната офис сграда клас А е с отдаваема площ възлизаща на приблизително 15 000 кв.м. Адванс Бизнес Център разполага с 234 подземни паркоместа и около 200 обществени около проекта. Светлата височина на етажните нива е 2,80 м. Има общо 6 високоскоростни асансьора и повдигнат под с товароносимост от 500 кг/кв.м. Офис площите са тип „open space“ – гъвкаво решение за всяко помещение. Първото тяло е остъклено със слънцезащита и енергоефективна елементна фасада.

Сградите на ABC съчетават най-съвременните тенденции в архитектурата и строителството. Всеки аспект на архитектурния облик – от стъклената фасада до отвореното пространство е проектиран, за да допринесе за оптимизация и устойчивост на архитектурната среда, както и дългосрочна експлоатация. Ръководени от желанието да създадат сгради с възможно по-гъвкав и иновативен дизайн, както във функционално така и в техническо отношение, проектантите успяват да съчетаят в тях всички най-нови стандарти за ефикасен дизайн на работното място.

Изисквания

За конзолни участъци между колоните от етажните плочи:

 • Подходящо решение за кофриране на сложните в план плочи;
 • Безопасна работа на голяма височина;
 • Достатъчна носимоспособност на системата;

За кофриране на ъглите на етажните плочи:

 • Подходяща подпорна конструкция, която да отведе натоварването към по-долните нива;
 • Осигуряване на пространственото укрепване на подпорната конструкция;
 • Бърз, лесен и безопасен монтаж.

За фасадата:

 • Комплексен достъп за обслужване на тавани и декоративни елементи от фасада;
 • Гъвкавост на решението, позволяващо поетапно преместване и използваемост на всички елементи;
 • Най-високи изисквания за безопасност.

Клиент

"Планекс Билд" ООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

Груб строеж:

 • При кофрирането на конзолния участък - 3,50 м, бяха използвани тежки SRU профили, дървени трегери и елементи от VARIOKIT. За конзолните маси между колоните беше използвано подпорно скеле PERI UP, осигуряващо предаването на натоварването към долната плоча. За поемане на хоризонталните усилия, възникващи при бетониране, бяха използвани телескопични подпори MULTIPROP, имащи достатъчна носимоспособност дори и при нестандартното си разположение  – максимално разтягане и наклонени под голям ъгъл.
 • За кофриране на ъгловите участъци от етажните плочи беше използвано подпорно скеле PERI UP, преминаващо през етажните плочи, прекъсвайки се, докато във външната си част разликата в нивото беше компенсирана чрез междинни шпиндели. Подпорното скеле опасваше ъгловата колона, чрез което се осигуряваше пространството му укрепване.

Обща кофражна площ на конзолните маси 550 m2.
Общ обем на подпорното скеле PERI UP 450 m3.

Фасада:

 • Решението за осигуряване на достъпа по фасадата на сградата е комбинация на рамково фасадно скеле PERI UP Easy с модулната система PERI UP Flex. Това от своя страна позволява изграждане на конструкция от скеле с минимално количество елементи. Интегрираната розетка на рамковата система скеле PERI UP Easy позволява лесна и бърза връзка на елементи от модулното скеле PERI UP Flex без допълнително дублиране на вертикални пръти.
 • По фасада север е осигурен свободен преход към входа на сградата чрез монтирането на осем метрови стоманени носещи ферми ULS на две нива по височина. Геометрията на скелето е пригодена към ротираните една спрямо друга плочи на сградата.
 • Достъпът до страничните зони по фасада юг е решен с три метрово конзолно изнасяне и укрепване на елементите с диагонални връзки.