You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SCS Катереща кофражна система

Преглед

SCS е катереща кофражна система, която има възможност да се монтира едностранно или двустранно. Подходяща е за едностранен монтаж, когато се търси решение без шпилки в кофража. Товарите от прясно положения бетон се предават към предходния бетониран участък с помощта на анкериращите системи. SCS е изключително подходяща за кофраж на язовирни стени, тунели, трезори, охладителни кули. Тя е високо адаптивна към геометрията и изискванията на конструкцията и може да бъде премествана лесно.

Големи елементи, преместваеми с кран
Благодарение на голямата носеща способност, могат да бъдат кофрирани елементи с голяма площ

Оптимално използване на материала
Отделните компоненти могат да бъдат използвани в различните етапи на строителството

Безопасни, хоризонтално разположени платформи
Работните платформи лесно се адаптират към наклонени повърхности и винаги остават в хоризонтално положение.

Рентабилно решение и при двустрано приложение
С минимален брой допълнителни компоненти, системата може да бъде използвана и за двустранно приложение


Техническа характеристика

  • Като носеща конструкция за едностранни кофражи
  • Преместване на елементите с кран
  • Може да бъде използвана съвмествно с VARIO GT 24, TRIO и MAXIMO
  • Оптимална височина за работа за едностранно приложение - 3,0m при верткално положение и 2,50m при наклонени стени
  • С помощта на малък брой допълнителни компоненти може да бъде достигната височина от 6,0m за двустранно кофрирани стени
  • Отделните работни платформи могат да бъдат приспособени за наклонени конструкции
  • Може да бъде добавена и платформа за довършителни работи

Разновидности

SCS 190
С ширината си 1.90 m, платформата е изключително рентабилно решение, подходящо за по-тесни пространства. При необходимост, може да бъде наклонена при декофриране.

SCS 250
Ширина 2.50 m и вграден кофражен механизъм. С него кофражът може да се изтегли на разстояние до 79cm (подходяща за MAXIMO и TRIO) и до 63cm (за VARIO GT 24) без необходимост от кран. Това предоставя достатъчно място за почистване, монтаж на кутии за отвори, армиране и др.

SCS Базисен ригел
Подходящ за бетонирането на първия участък. Товарите от прясно положения бетон се предават към предходната платформа с помощта на диагонален анкер.

SCS за двустранно приложение
С минимален брой допълнителни компоненти, системата може да бъде използвана за анкериране на кофражни платна на височина до 6м. Това повишава употребата системните компоненти и увеличава рентабилността на системата.

Направете запитване сега

Направете запитване сега